E - FISKALIZACIJA

„ISKA SERVIS CENTAR“ je od 2004-te godine neprestana podrška klijentima u svim procesima povezanim sa fiskalnim kasama i same fiskalizacije.

„ISKRA SERVIS CENTAR“ aktivno umesto vas prati sve faze e-fiskalizacije 2022 godine.

Naše klijente obaveštavamo na vreme o svim koracima koje je potrebno preduzeti u procesu nove e-fiskalizacije.

Sve nove fiskalne kase koje su dobile sertifikat od strane države možete naći na stranici NOVE FISKALNE KASE. Cena svih novih fiskalnih kasa je u visini subvencije.

PET HEOPHONDIH KORAKA ZA E-FISKALIZACIJU

1.

Od 1. oktobra 2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata.

2.

Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na portalu ePorezi. Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide pozivnu poruku i direktno sa portala ePorezi se prijavljuju na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija).

3.

Preko eFiskalizacije, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata. Zahtev se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

4.

Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbednosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.

5.

Nakon što obveznik preuzme bezbednosni element, ubacuje ga u uređaj i vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom, čime završava proces efiskalizacije.

SPREMNI SMO DA U VAŠE IME OBAVIMO SVE RADNJE VEZANE ZA E-FISKALIZACIJU I UMESTO VAS PREUZMEMO BEZBEDONOSNI ELEMENT U PORESKOJ UPRAVI.

ADRESA

Njegošеva bb (Stari mlin),
16210 Vlasotince

RADNO VREME